Sửa Bộ luật Hàng hải phải tạo đột phá phát triển kinh tế biển

Chủ trì buổi họp xây dựng dự thảo Bộ luật Hàng hải VN sửa đổi, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu khi sửa đổi luật này phải góp phần tạo đột phá phát triển kinh tế biển.

image023
Tại cuộc họp ngày 26/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định nhiệm vụ quan trọng của quản lý Nhà nước là phải tạo đột phá thể chế chính sách, giúp tạo ra đột phá phát triển, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, Bộ luật Hàng hải VN phải được sửa đổi theo đúng tinh thần này.
Hàng loạt câu hỏi được người đứng đầu Bộ GTVT – Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt ra: Bộ luật đã thể hiện được tinh thần của Hiến pháp năm 2013 chưa? Hiến pháp quy định công dân có thể được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Vậy luật này quy định cấm những nội dung gì? Dự thảo đã thể hiện được Chiến lược biển, thể hiện được sự hội nhập sâu rộng với quốc tế chưa? Bây giờ nước ta hội nhập với tất cả các nền kinh tế rồi, mở cửa hết rồi, vậy Luật thể hiện như thế nào? Trong Luật này đã thể hiện được việc bảo vệ chủ quyền biển, đã bao quát được hết các vấn đề thực tế xảy ra chưa?
Bộ trưởng nói: “Là quốc gia biển, muốn giàu lên, mạnh lên từ biển, ta phải có thể chế, chính sách cụ thể, chứ không chỉ là hô khẩu hiệu suông. Trong trường hợp không làm kịp thì xin hoãn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, xin nhận lỗi với Quốc hội, Chính phủ chứ xây dựng Luật, quan trọng là chất lượng, không thể làm cho xong, làm nửa vời”.
Trước đó, theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Bộ GTVT), các chính sách phát triển hàng hải được đưa vào Dự thảo lần này gồm đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng, phát triển đội tàu biển VN, công nghiệp tàu thủy, cung cấp dịch vụ công; Ưu tiên phát triển đội ngũ thuyền viên được quy định rõ thông qua các chính sách về đào tạo thuyền trưởng không cần trình độ đại học, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên làm việc trên biển, bỏ yêu cầu phải có Hộ chiếu thuyền viên trên tàu VN.
Dự thảo Bộ Luật sửa đổi tạo động lực phát triển cho các cảng biển được đầu tư bằng vốn Nhà nước, bổ sung quy định cho thuê, nhượng quyền khai thác, quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển được đầu tư bằng vốn này; Quy định về Chính quyền cảng làm cơ sở pháp lý tạo môi trường đầu tư phát triển mạnh cho các khu vực cảng biển lớn quy định về phí, lệ phí hàng hải, giá dịch vụ, cơ quan có thẩm quyền trách nhiệm quản lý giá, cước, phí và lệ phí nhằm công khai minh bạch, kiểm soát hiệu quả vấn đề này…

Bình luận