Tàu An Phú 16
MT An Phú 16
IMO:
Flag:
Type:
DWT/GRT/NRT:
9561681
Vietnam
CPP Tanker
5645/3387/1937
Built:
Class:
L/B/D:
Capacity:
Vietnam
VR
97.28/15.60/8.65
6,000 M3
MT Anh Tuấn 15
MT Anh Tuấn 15
IMO:
Flag:
Type:
DWT/GRT/NRT:
9600190
Vietnam
Oil Tanker
4997.70/2978/1411 T
Built:
Class:
L/B/D:
Capacity:
Vietnam
VR
91.94/15.30/7.90m
5,800 M3

Một số hình ảnh diễn tập của thuyền viên trên tàu:

Để đảm bảo an toàn cho tàu, hàng hóa và thuyền viên, Công ty thường xuyên tổ chức diễn tập an ninh an toàn cho toàn bộ thuyền viên để ứng phó kịp thời mỗi khi có sự cố xảy ra trên biển.